Sme členom Slovenskej komory angličtinárov

Slovenská komora angličtinárov (SKA) je nezávislá, nezisková, dobrovoľnícka asociácia profesionálnych učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka a ďalších ELT profesionálov pracujúcich na Slovensku.

Hlavnými cieľmi SKA je zvyšovať kvalitu vo výučbe anglického jazyka a ponúkať pre lektorov platformu pre komunikáciu, vzdelávanie a výmenu nápadov.

Imagine Centrum pre vzdelávanie je hrdým členom Slovenskej komory angličtinárov. Zakladateľ a hlavný lektor v Imagine, Hon Chong, je zároveň Hlavným koordinátorom špeciálnej dramatickej záujmovej skupiny v SKA.

Táto skupina je novou v organizácii SKA, pričom sa zameriava na diskusiu, štúdium a praktikovanie jazyka používaním umeleckej formy drámy/divadla ako učebnej pomôcky u študentov všetkých vekových skupín.

V piatok 20. novembra Hon Chong ponúkol dramatický workshop pre učiteľov angličtiny ako súčasť podujatia SKA s názvom Creative Café.

Pre viac informácií o Slovenskej komore angličtinárov (SKA), navštív prosím webstránku https://scelt.wordpress.com/.

man.png

S kvalitou služieb sme spokojní. Najviac oceňujeme profesionálny prístup pána Chonga, čo potvrdzje záujem naďalej s ním spolupracovať. Služby spoločnosti Imagine Center for Learing môžeme odporučiť aj iným spoločnostiam.

Vladimír Jančuš - Unimed Pharma s.r.o.
man.png

Oceňujem individuálny prístup k potrebám skupiny

Otto Nagy - Security Technician, Slovenská Sporiteľna
man.png

Za obdobie čosi vyše roka sa viditeľne zlepšila moja aktívna angličtina a zvýšilo sa moje sebavedomie v situáciách, kedy musím komunikovať po anglicky.

Libor Gabaj - softvérový architekt, Erste Bank Group Slovakia
man.png

Oceňujem lektorov prístup hľadania najoptimálnejšieho prístupu a formy, ktorou mi podáva nové vedomosti.

Vladimír Baksa - vedúci oddelenia reklamy, Allianz Slovensko
woman2.png

Neočakávala som očividné zlepšenie vo svojej angličtine, keďže ju používam deň už niekoľko rokov. Dnes vidím, že sa moja výslovnosť skutočne zlepšuje.

Bronislava Caránková - Commercial Assistant, Krauthammer Slovakia
Phone: +421 918 895 948
Landererova 8
811 09 Bratislava