Programy pre školy

Imagine Enrichment Programy pre školy sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné, obohacujúce a povzbudzujúce prostredie pre žiakov základných a stredných škôl na rozvíjanie ich zručností a vedomostí. Naše programy obohacujú školskú výučbu o veľa zábavy a kreativity. S vašou školou úzko spolupracujeme, aby sme splnili Vaše očakávania a študentom zaručili vysokokvalitné kurzy.

Imagine School Enrichment Programy ponúkame v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.

KONTAKTUJTE NÁS

Aké programy pre školy ponúkame?

KREATÍVNY DEŇ

Náš Kreatívny deň (Creative day) je ideálnym riešením v prípade učiteľovej absencie, pripravený motivovať unavených študentov. Je to jedinečná a lacná alternatíva k exkurziám či návštevám kín. Je to zároveň produktívny či zábavný spôsob, ako zlepšiť svoj školský vzdelávací program.

Počas Kreatívneho Dňa sa študenti zúčastňujú mnohých zábavných aktivít a hier v jednom zo svojich vybraných kurzov od Speech and Drama až po Language Enrichment. Program Kreatívneho Dňa sa snaží motivovať a inšpirovať študentov prostredníctvom výtvarného umenia. Sme schopní zrealizovať Kreatívny deň v trvaní jednej vyučovacej hodiny alebo na celý vyučovací deň. Náš program je prispôsobený tak, aby vyhovoval vašim špecifickým požiadavkám.

KREATÍVNY A OBOHACUJÚCI TÝŽDEŇ

Creativity & Enrichment week je v podstate týždeň trvajúci Kreatívny Deň, s výhodou využitia celého radu tém a predmetov, ktorými sa študenti môžu zaoberať. Náš obohacujúci program podporuje a rozširuje súčasné osnovy vašej školy. Môžeme pracovať s ľubovoľným počtom tried v priebehu dňa v závislosti od vašich konkrétnych potrieb.

Počas Creativity & Enrichment týždňa sa študenti zúčastňujú a zapájajú do širokej škály aktivít, hier a projektov na rôznych predmetoch. Využívame prístup učenia hrou. Študenti majú možnosť takto prevziať zodpovednosť za to, čo sa naučia. Získajú vedomosti a zručnosti, ktoré pre nich budú inšpiratívne, obohatia výučbu v triede, a rovnako tak rozvinú aj ich osobné sebavyjadrenie.

Na Creativity & Enrichment týždeň je ideálny čas počas posledných týždňov v školskom roku, po záverečných skúškach, a pred prázdninami.

PROGRAM PO VYUČOVANÍ

Programy po vyučovaní poskytujú študentom možnosť skúmať a rozvíjať svoj talent, a zároveň získať dôležité zručnosti pre ich život. Ponúkame širokú škálu kurzov po vyučovaní, ako sú Speech & Drama, Art Appreciation, Public Speaking, Language Enrichment, a podobne.

Na každého študenta je nazerané ako na jednotlivca. Naším cieľom je dať študentom dôveru a sebavedomie potrebné pre plnenie ich cieľov, a tiež naučiť ich kriticky myslieť a rozšíriť povedomie o okolitom svete.

Vedeli ste, že?*
  • Programy po vyučovaní pomáhajú zlepšovať školskú dochádzku?

  • Participácia pri hraní drámy zlepšuje porozumenie písanému textu, riešenie problémov, a komunikačných zručností.

  • Študenti ktorí sú aktívni v hraní a dráme, majú lepšie výsledky v štandardizovaných testoch ako študenti, ktorí sa nevenujú podobným umeleckým aktivitám.

*Zdroj: National Assembly of State Art Agencies and the Arts Education Partnership, 2006

Máte záujem o naše Programy pre školy?

man.png

S kvalitou služieb sme spokojní. Najviac oceňujeme profesionálny prístup pána Chonga, čo potvrdzje záujem naďalej s ním spolupracovať. Služby spoločnosti Imagine Center for Learing môžeme odporučiť aj iným spoločnostiam.

Vladimír Jančuš - Unimed Pharma s.r.o.
man.png

Oceňujem individuálny prístup k potrebám skupiny

Otto Nagy - Security Technician, Slovenská Sporiteľna
man.png

Za obdobie čosi vyše roka sa viditeľne zlepšila moja aktívna angličtina a zvýšilo sa moje sebavedomie v situáciách, kedy musím komunikovať po anglicky.

Libor Gabaj - softvérový architekt, Erste Bank Group Slovakia
man.png

Oceňujem lektorov prístup hľadania najoptimálnejšieho prístupu a formy, ktorou mi podáva nové vedomosti.

Vladimír Baksa - vedúci oddelenia reklamy, Allianz Slovensko
woman2.png

Neočakávala som očividné zlepšenie vo svojej angličtine, keďže ju používam deň už niekoľko rokov. Dnes vidím, že sa moja výslovnosť skutočne zlepšuje.

Bronislava Caránková - Commercial Assistant, Krauthammer Slovakia
Phone: +421 918 895 948
Landererova 8
811 09 Bratislava