Podmienky

Podmienky

Alebo ako sa vyhnúť možnému nedorozumeniu

V prvom rade je dôležité zdôrazniť, že my, v Imagine centre pre vzdelávanie, sme hlavne lektori a pedagógovia. Milujeme to, čo robíme, a veríme, že vieme nabádať v živote človeka k pozitívnym zmenám. Chceme zdieľať naše vedomosti so študentmi a pomáhať im uspieť v živote. Vášeň je naším podnikaním, a šťastie je naším cieľom. Veríme, že k sebe vieme byť milí, nie nepríjemní čí zľomyselní. Nemusíme práve zložité a prísne pravidlá a podmienky. Preto sa ich snažíme ponechať jednoduché, jasné, a smerujúce rovno k veci.

Pred vyučovaním/hodinou:
 1. Registráciou na kurz v Imagine Centre pre vzdelávanie potvrdzujete súhlas z našimi podmienkami.
 2. Webstránka, logo, ochranná známka, a iný majetok patriaci alebo spájajúci sa so vzdelávacím centrom  Imagine (vrátane textov, grafiky, videí, hudby, zvukov a odkazov) je a po celý čas zostáva našim vlastníctvom, prípadne je používané pod licenciou a chránené ustanoveniami medzinárodných zmlúv a celosvetových autorských práv. Týmto súhlasíte, že nebudete porušovať žiadne z týchto práv.
 3. Prosíme, rátajte s tým, že naše kurzy sú na báze: “kto skôr príde, ten skôr melie.” Ak ste sa už zaregistrovali na kurz, uhraďte platbu čo najskôr, aby ste si zabezpečili miesto.
 4. Neváhajte nás kontaktovať v prípade záujmu o skúšobnú hodinu kurzu.
 5. Poskytujeme bezplatné posúdenie Vašej úrovne Angličtiny. Zavolajte nám a zistite tú svoju.
 6. Ak sa registrujete na kurz cez webovú stránku, registrácia bude dokončená, až keď obdržíte potvrdzujúci e-mail.
 7. V prípade, že sa nezaregistruje na daný kurz dostatočný počet záujemcov, vyhradzujeme si právo na zrušenie alebo pozmenenie kurzu. Buď Vám budú vrátené peniaze, alebo Vám bude navrhnutý iný, alternatívny kurz, o ktorý by ste mohli mať záujem.
 8. Ak sa rozhodnete pre prerušenie určitého kurzu, za ktorý ste už zaplatili, vrátime Vám 100% nákladov pod podmienkou, že nás oboznámite o Vašom prerušení kurzu aspoň 15 dní vopred do začatia termínu kurzu. V prípade, že nás o tom oboznámite neskoro, peniaze Vám nebudú vrátené.
 9. Vyhradzujeme si právo na zmenu lektorov (za iných takisto kvalifikovaných lektorov a inštruktorov) kedykoľvek v priebehu kurzu.
 10. Takisto si vyhradzujeme právo používať fotografie a videá, ktoré boli natočené alebo zaznamenané počas vyučovania na naše ilustračné, či prezentačné účely. Ak si neželáte, aby sme použili materiály s Vami, prosím informujte nás o tom prostredníctvom e-mailu predtým, ako kurz začne.
Počas hodiny či vyučovania:
 1. Prosíme, chodievajte načas. Je nezdvorilé meškať, ruší to lektora i spolužiakov.
 2. Prosíme, obliekajte sa vhodne na hodiny. Budete sa možno potrebovať hýbať počas hodiny. (pohodlné oblečenie)
 3. Prosíme, upovedomte svojho lektora, ak máte nejaké zdravotné problémy alebo zranenia, ktoré Vám nedovoľujú robiť určité činnosti.
 4. Od účastníkov očakávame aktívnu participáciu na hodinách.
 5. Prosíme, počas hodín si vypnite zvonenia na svojich mobilných zariadeniach.
 6. V prípade neúčasti na hodine Vám za kurz nebudú vrátené peniaze a hodina Vám prepadne.
 7. V prípade, že chcete zrušiť spoločnú hodinu s lektorom, (one to one lesson – len žiak a lektor) urobte tak v dostatočnom predstihu. Ak nás upovedomíte len 12 hodín pred dohodnutým termínom, hodina bude považovaná za absolvovanú- zaplatenú.
 8. Prosíme, správajte sa úctivo a slušne k spoluúčastníkom kurzu a k lektorom. Každý kto bude odmietať participáciu na hodinách, narúšať výučbu či správať sa neúctivo, urážať lektora či ostatných, bude vylúčený z kurzu bez nároku na finančnú refundáciu.
 9. Snažíme sa, aby bola zaistená bezpečnosť a blahobyt všetkých našich študentov, zatiaľ čo sú v našich priestoroch avšak nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zranenia, choroby alebo úmrtia v dôsledku nehody alebo udalosti, ktoré sú mimo našej kontroly/dohľadu.
 10. Zúčastňujete a podieľate sa na našich kurzoch na vlastnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek z nasledujúcich možností:

a.strata alebo poškodenie osobného majetku

b.straty dát, zisku, príjmov, obchodu, predpokladaných úspor, dobrého mena, povesti, finančné straty, nepriame alebo následné straty alebo škody.

Po hodine/vyučovaní:
 1. Veľmi by sme ocenili ak by ste si našli čas na prípadnú spätnú väzbu a ohodnotenie kurzu, ktorý ste absolvovali.
 2. Rešpektujeme Vaše súkromie, a nezdieľame žiadne z Vašich osobných údajov bez Vášho písomného súhlasu.
 3. Absolventi kurzu dostanú certifikát o jeho ukončení ak ich dochádzka bola 80 a viac percentná.

Komentáre, postrehy alebo otázky k týmto podmienkam, prosím, zašlite na túto adresu: info@imaginecourses.eu

man.png

S kvalitou služieb sme spokojní. Najviac oceňujeme profesionálny prístup pána Chonga, čo potvrdzje záujem naďalej s ním spolupracovať. Služby spoločnosti Imagine Center for Learing môžeme odporučiť aj iným spoločnostiam.

Vladimír Jančuš - Unimed Pharma s.r.o.
man.png

Oceňujem individuálny prístup k potrebám skupiny

Otto Nagy - Security Technician, Slovenská Sporiteľna
man.png

Za obdobie čosi vyše roka sa viditeľne zlepšila moja aktívna angličtina a zvýšilo sa moje sebavedomie v situáciách, kedy musím komunikovať po anglicky.

Libor Gabaj - softvérový architekt, Erste Bank Group Slovakia
man.png

Oceňujem lektorov prístup hľadania najoptimálnejšieho prístupu a formy, ktorou mi podáva nové vedomosti.

Vladimír Baksa - vedúci oddelenia reklamy, Allianz Slovensko
woman2.png

Neočakávala som očividné zlepšenie vo svojej angličtine, keďže ju používam deň už niekoľko rokov. Dnes vidím, že sa moja výslovnosť skutočne zlepšuje.

Bronislava Caránková - Commercial Assistant, Krauthammer Slovakia
Phone: +421 918 895 948
Landererova 8
811 09 Bratislava