Speech & Drama
Skupinový kurz

Speech & Drama

O kurze Speech & Drama

Na kurze formou Speech & Drama (Prejav a dráma) využívame komunikačné hry, improvizáciu a herecké aktivity na vylepšenie hovorových zručností a počúvania v cudzom jazyku. Kurz je vysoko interaktívny, a hodiny sú plné rôznych aktivít. Hodiny sú hlavne o zábave, ale vyžadujú aktivitu. Majú za cieľ budovať sebavedomie, sebadôveru a rozvíjať kreativitu. Kurz Speech & Drama je vhodný pre každého, bez ohľadu na úroveň cudzieho jazyka. Sústreďuje sa hlavne na rozprávanie, počúvanie, artikuláciu a výslovnosť.

Ďalšie prínosy kurzu Speech & Drama:
 • Rozvíjanie plynulosti a zrozumiteľnosti reči pre efektívnu ústnu komunikáciu

 • Zlepšenie artikulácie, modulácie hlasu, výslovnosti a tempa reči

 • Odstránenie problémových oblastí v počúvaní a hovorení

 • Získanie lepšej znalosti komunikačných zručností

 • Starostlivosť o kreativitu a kritické myslenie

 • Budovanie dôvery v používaní cudzieho jazyka v rôznych prostrediach

 • Celkové rozšírenie slovnej zásoby v danom jazyku

Kurz Speech & Drama rozvíja a obohacuje tieto zručnosti:
 • Počúvanie

 • Rozprávanie v cudzom jazyku so sebavedomím

 • Výslovnosť

 • Artikulácia

 • Reč tela

 • Prezentácia

 • Cudzí jazyk

 • Vedenie

 • Tímová spolupráca

 • Tvorivosť

PRIHLÁS SA NA KURZ

Informácie o kurze

 • Semester Jesenný/Zima 2016 sa začína 29. septembra 2016

 • Kurzy Speech & Drama sú vedené skúsenými lektormi

 • Jazyk kurzu: angličtina (všetky skupiny) a francúzština (dospelí)

 • Trvanie kurzu: 18 týždňov / 1 x týždenne po 60min. (deti a tínedžeri) alebo 90 min. (dospelí)

 • Veľkosť skupiny: 6 – 8 študentov

 • Minimálna požadovaná znalosť jazyka: mierne pokročilý (ak si nie si istí, kontaktuj nás, prosím)

 • Prosím, prihlás sa najneskôr 48 hodín pred začatím vyučovacej hodiny

 • Cena zahŕňa všetky materiály potrebné k výučbe, absolventský diplom a predstavenie študentov na záver kurzu

Miesto výučby

Rešetkova 9, 831 03, Bratislava

Možnosti kurzu

Anglický jazyk
88
alebo 6€ za lekciu priamo na mieste

18 týždňov / 1 x 60 min za týždeň, pondelok od 14:00 – 15:00

Anglický jazyk
88
alebo 6€ za lekciu priamo na mieste

18 týždňov / 1 x 60 min za týždeň štvrtok, 15:00 – 16:00

Anglický jazyk
148
alebo 10€ za lekciu priamo na mieste

18 týždňov / 1 x 90 min za týždeň štvrtok, 19:00 – 20:30

Francúzsky jazyk
148
alebo 10€ za lekciu priamo na mieste

18 týždňov / 1 x 90 min za týždeň utorok, 19:00 – 20:30

man.png

S kvalitou služieb sme spokojní. Najviac oceňujeme profesionálny prístup pána Chonga, čo potvrdzje záujem naďalej s ním spolupracovať. Služby spoločnosti Imagine Center for Learing môžeme odporučiť aj iným spoločnostiam.

Vladimír Jančuš - Unimed Pharma s.r.o.
man.png

Oceňujem individuálny prístup k potrebám skupiny

Otto Nagy - Security Technician, Slovenská Sporiteľna
man.png

Za obdobie čosi vyše roka sa viditeľne zlepšila moja aktívna angličtina a zvýšilo sa moje sebavedomie v situáciách, kedy musím komunikovať po anglicky.

Libor Gabaj - softvérový architekt, Erste Bank Group Slovakia
man.png

Oceňujem lektorov prístup hľadania najoptimálnejšieho prístupu a formy, ktorou mi podáva nové vedomosti.

Vladimír Baksa - vedúci oddelenia reklamy, Allianz Slovensko
woman2.png

Neočakávala som očividné zlepšenie vo svojej angličtine, keďže ju používam deň už niekoľko rokov. Dnes vidím, že sa moja výslovnosť skutočne zlepšuje.

Bronislava Caránková - Commercial Assistant, Krauthammer Slovakia
Phone: +421 919 235 919 (Slovensky)
+421 918 895 948 (English)
Bratislava
Rešetkova 9